Privacy Policy

PRIVACY POLICY

It’s Given B.V. respecteert de privacy van al de consumenten en draagt zorg voor alle persoonlijke informatie die word verschaft, waarmee persoonsgegevens niet worden verkocht voor adressenhandel. Doeleinden persoonsgegevens:

It’s Given B.V. verwerkt persoonsgegevens voor:
- De acceptatie van een bestelling
- Het tegengaan van overkreditering
- De uitvoering van overeenkomsten met de consument
- Relatiebeheer
- Managementinformatie, product- en dienstontwikkeling
- Het uitvoeren van analyses
- Het nakomen van wettelijke verplichtingen

Door gebruik te maken van de diensten die It’s Given B.V. de consument aanbiedt, gaat de consument akkoord met de voorwaarden zoals in het regelement zijn opgenomen. Persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen It’s Given B.V., de klanten en medewerkers, alsmede voor deelname aan waarschuwingssystemen welke worden gebruikt ter voorkoming van fraude en overkreditering.

Tevens kunnen persoonsgegevens gebruikt worden om de consument, al dan niet op basis van een voorafgaande selectie, te informeren over interessante soortgelijke aanbiedingen en
producten of diensten van It’s Given B.V. en/of groepsvennootschappen en samenwerkende partners.


CONTACT
De consument kan ter allen tijde een verzoek van inzage indienen betreft
haar persoonsgegevens, om deze te verbeteren, aan te vullen, te
verwijderen of af te schermen, indien deze onjuist, onvolledig of
irrelevant zijn. De consument heeft tevens de mogelijkheid om te reageren
op het privacy beleid, welke It’s Given B.V. hanteert:

Naam ondernemer: It’s Given B.V.

Vestigingsadres: Koningin Wilhelminaplein 13, 1062 HH  Amsterdam

Telefoonnummer: +31 (0)20 617 36 77
Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 18.00 uur

E-mailadres: Customerservice@givenfashion.com
KvK-nummer: 58190791
Btw-identificatienummer: NL852918574B01